Cảm ơn CS Hoàng Luân đã thay mặt nhóm vào trao tiền giúp bé Y Bin chữa bệnh.

Đây là trường hợp mà nhóm đã hỗ trợ điều trị trong 3 năm qua.

Nhóm sẽ tiếp tục vào thăm và hỗ trợ điều trị cho bé vào ngày 8/10 sắp tới!