VHC trao tặng học bổng năm thứ 3 cho em Lộc - trường THCS Hưng Trạch (Bồng Lai- Bố Trạch - Quảng Bình)

Hoàng Tiến Lộc sinh ra và lớn lên ở một xã miền núi, nơi trước đây VHC đã đến thăm, và quyết định kêu gọi xây cầu cho các em nhỏ nơi này thoát khỏi cảnh lội sông đến trường.

Nhà nghèo, quê hương nghèo khó, nhưng em Lộc đã không chùn bước trước số phận. Là học sinh giỏi nhiều năm liền, em Lộc luôn nỗ lực phấn đấu để mơ về một tương lai tươi sáng, mong giúp gia đình, giúp quê hương, giúp đàn em nhỏ còn mang nhiều khốn khó...