Update Khan cấp ho trợ bao con bi bao lịch su 50 nam o Khanh Hoa

Kính gởi các anh, chị thông tin hình ảnh nhóm đang khẩn trương đi hỗ trợ bà con Khánh Hòa bị bão lịch sử 50 năm và đóng góp:

1. Chị Huỳnh Ngọc Thuy (Mekong Capital): 5tr
2. Anh Vinh Huỳnh (Cty Dược): 3tr
3.Chị Quỳnh anh (HFIC): 1tr
4. Chị Mỹ Hòa (Intercontinental Hotel(: 500k
5. Anh Hải Đoàn (USA): 100$ (MH ứng)
6. Anh Bảo Toàn (P. TGĐ Vinasun): 1tr (MH ứng)
7. Tú Anh: 703k
8. Anh Bùi Đức Huy: 5tr (MH ứng)
(Đang cập nhật)
 
Xin được cảm ơn những tấm lòng!