Tiếp sức đến trường

Nếu biết bạn tân sinh viên nào đang gặp khó khăn, hãy hỗ trợ các bạn ấy bằng cách kết nối với chương trình thông qua thông tin trong hình nhé mọi người ơi!