Gởi cả nhà Thư cảm ơn của thầy và trò trường tiểu học & THCS Hưng Trạch (Bồng lai, Bố Trạch, Quảng Bình) về các công trình thiện nguyện mà nhóm chúng ta đã xây tặng các em cùng 180 suất học bổng từ quỹ cây cầu yêu thương!