E Sol chuẩn bị tổ Yến của em cho Chị KA Jun Hê ăn tẩm bổ nè! Chị khỏe thật nhanh nhé!