Những ngày mưa cõng con trên vai càng thêm nhọc nhằn

Những ngày mưa cõng con trên vai càng thêm nhọc nhằn